1. Tên Chương trình: XÀI NHANH HOÀN KHỦNG NGÀY KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

2. Thời gian áp dụng: Từ nay đến ngày 16/07/2020.

3. Phạm vi áp dụng: Trên toàn hệ thống HDBank.

4. Đối tượng áp dụng: Khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế, ghi nợ quốc tế, ghi nợ nội địa, tín dụng nội địa (không bao gồm chủ thẻ thẻ tín dụng chuỗi) của HDBank.

5. Nội dung khuyến mãi:

 • Hoàn 50% tối đa 5.000.000 cho các giao dịch phát sinh trong thời gian diễn ra Chương trình và có 04 số cuối mã chuẩn chi (auth code) là 1616.
 • Hoàn 50% tối đa 3.000.000 cho các giao dịch phát sinh trong thời gian diễn ra Chương trình và có 04 số cuối mã chuẩn chi (auth code) là 0606 hoặc 2020.
 • Hoàn 20% tối đa 200.000 cho các giao dịch phát sinh trong thời gian diễn ra Chương trình và có 03 số cuối mã chuẩn chi (auth code) là 166.

6. Điều kiện:

 • Giao dịch áp dụng là giao dịch thanh toán mua hàng (không áp dụng đối với giao dịch: ứng/rút tiền mặt; giao dịch hoàn trả; giao dịch nộp tiền).
 • HDBank thực hiện hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản và/hoặc số thẻ tín dụng của chủ thẻ chính đối với các giao dịch thỏa điều kiện của chủ thẻ chính.
 • Việc xác định giao dịch có phát sinh gian lận sẽ xử lý theo quy định pháp luật.
 • Giao dịch thẻ phụ được cộng dồn cho chủ thẻ chính.
 • Mỗi chủ thẻ được ưu đãi nhiều lần.
 • Mỗi Khách hàng là chủ thẻ quốc tế HDBank có duy nhất một mã chuẩn chi cho một giao dịch khi thanh toán bằng thẻ quốc tế HDBank tại POS/EDM.
 • Mã chuẩn chi thỏa điều kiện sẽ căn cứ vào mã chuẩn chi được ghi nhận vào hệ thống của HDBank.
 • Tổng số lượng Khách hàng nhận thưởng: 902.
  • Số lượt Khách hàng nhận thưởng có giao dịch với 04 số cuối mã chuẩn chi (auth code) bao gồm 1616 là 12 Khách hàng đầu tiên.
  • Số lượt Khách hàng nhận thưởng có giao dịch với 04 số cuối mã chuẩn chi (auth code) bao gồm 0606 hoặc 2020 là 40 Khách hàng đầu tiên.
  • Số lượt Khách hàng nhận thưởng có giao dịch với 03 số cuối mã chuẩn chi (auth code) bao gồm 166 là 850 Khách hàng đầu tiên.
 • Không áp dụng đối với các giao dịch liên quan đến rượu, thuốc lá và các sản phẩm bị cấm khuyến mại theo quy định.
 • Không áp dụng đối với các giao dịch liên quan đến bia cho khách hàng dưới 18 tuổi.
Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Thẻ thông minh HDCard
Thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa
Thẻ ghi nợ đồng thương hiệu HDBank CocaCola