Thời gian diễn ra: Từ nay đến 31/12/2019

Sản phẩm áp dụng: Tất cả các thẻ HDBank 

Nội dung: Giảm 20% ngay trên hóa đơn thah toán dành cho Chủ thẻ HDBank khi Chủ thẻ xuất trình/thanh toán bằng thẻ của HDBank qua máy POS cho sản phẩm/dịch vụ của Mạch Coffee. 

Địa chỉ áp dụng: 39 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Đồng thương hiệu Dai-Ichi Life Việt Nam
Thẻ trả trước hình ảnh (MyCard Gift)
HDBank Gift Card