Thời gian diễn ra: Từ nay đến ngày 01/09/2020

Sản phẩm áp dụng: Tất cả các thẻ HDBank 

Nội dung ưu đãi:  Giảm thêm 10% ngay trên hóa đơn thanh toán dành cho Chủ thẻ HDBank khi Chủ thẻ thanh toán bằng thẻ của HDBank qua máy POS.

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Đồng thương hiệu Dai-Ichi Life Việt Nam
Thẻ trả trước hình ảnh (MyCard Gift)
HDBank Gift Card