Ưu đãi 15% ngay trên hóa đơn thanh toán dành cho Chủ thẻ HDBank khi chủ thẻ xuất trình / thanh toán bằng thẻ HDBank qua máy POS cho sản phẩm/dịch vụ của đối tác ưu đãi. 

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Đồng thương hiệu Dai-Ichi Life Việt Nam
Thẻ trả trước hình ảnh (MyCard Gift)
HDBank Gift Card