1. Thời gian ưu đãi: Từ 05/08/2019 đến 31/12/2019
 2. Điều kiện áp dụng:
 1. Gói sản phẩm áp dụng:
  1. Sản phẩm chính: khoản vay có TSBĐ 100% là bất động sản (ngoại trừ vay cầm đồ, góp vốn, tiêu dùng).
  2. Sản phẩm kèm sản phẩm tín dụng: tối thiểu 5 sản phẩm thuộc các SP:
 1. Thẻ tín dụng quốc tế/nội địa (thanh lý thẻ này trước khi giải chấp TSBĐ khoản vay), và
 2. Tài khoản tiền gửi thanh toán, và
 3. Thẻ Debit, và
 4. Dịch vụ SMS Banking, và
 5. Dịch vụ Internet banking hoặc Bảo hiểm nhân thọ
 1. Số tiền vay: áp dụng cho KUNN(≥) 200 trđ
 1. Lãi suất áp dụng:
 1. Lãi suất kỳ đầu tối thiểu
 1. KV ngắn hạn (%/năm):

STT

Thời gian cố định LSCV kỳ đầu

LSCV kỳ đầu

Thời hạn vay tối thiểu

Phí trả nợ trước hạn

 1.  

Cố định 3 tháng đầu

10

6 tháng

2%* số tiền trả trước

 1.  

Cố định 6 tháng đầu

10.5

12 tháng

 1.  

Cố định 12 tháng đầu

11

 
 1. KV trung, dài hạn (%/năm):

STT

Thời gian cố định LSCV kỳ đầu

LSCV kỳ đầu

Phí trả nợ trước hạn

 1.  

Cố định 3 tháng đầu

10.5

Năm đầu: 3%

Năm thứ 2: 2%

Từ năm thứ 3: 1%

 1.  

Cố định 6 tháng đầu

11

 1.  

Cố định 12 tháng đầu

11.5

 
 1. Lãi suất cho vay kỳ điều chỉnh (%/năm)

STT

Tiêu chí

LSCV tối thiểu

1.

Vay ngắn hạn ( ≤ 12 tháng)

LS13 + 3.5

2.

Vay trên (>) 1 năm đến (≤) 5 năm

LS13 + 3.7

3.

Vay trên (>) 5 năm đến (≤) 10 năm

LS13 + 3.9

4.

Vay trên (>) 10 năm đến (≤) 15 năm

LS13 + 4.2

5.

Vay trên (>) 15 năm

LS13 + 4.7

 

 

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Vay bất động sản
Vay ô tô
Vay nông nghiệp