VAY TIÊU DÙNG

  Tiện ích:
  •  Mục đích vay: đa dạng, đáp ứng tất cả nhu cầu tiêu dùng của KH.
  •  Hồ sơ đơn giản, lãi suất vay cạnh tranh.
  Đặc điểm:
  • Số tiền vay tối đa: lên đến 500 triệu đồng.
  • Thời hạn vay: lên đến 84 tháng.
  • Tài sản đảm bảo: bất động sản, xe ô tô
  • Điều khoản, điều kiện và thể lệ theo quy đinh của HDBank từng thời kỳ.