VAY TIÊU DÙNG

Vay ngắn hạn (vay ≤ 12 tháng):

Lựa chọn Ưu đãi LSCV kỳ đầu Cố định kỳ đầu Thời hạn vay tối thiểu
Lựa chọn 1 8,5%/năm 3 tháng 6 tháng
Lựa chọn 2 9%/năm 6 tháng 12 tháng
Lựa chọn 3 10,5%/năm 12 tháng

Vay trung, dài hạn (vay trên 12 tháng):

Lựa chọn Ưu đãi LSCV kỳ đầu Cố định kỳ đầu
Lựa chọn 1 9%/năm 3 tháng
Lựa chọn 2 10%/năm 6 tháng
Lựa chọn 3 11%/năm 12tháng

  Tiện ích:
  •  Mục đích vay: đa dạng, đáp ứng tất cả nhu cầu tiêu dùng của KH.
  •  Hồ sơ đơn giản, lãi suất vay cạnh tranh.
  Đặc điểm:
  • Số tiền vay tối đa: lên đến 500 triệu đồng.
  • Thời hạn vay: lên đến 84 tháng.
  • Tài sản đảm bảo: bất động sản.
  • Điều khoản, điều kiện và thể lệ theo quy đinh của HDBank từng thời kỳ.