VAY MUA Ô TÔ

Lựa chọn Ưu đãi LSCV kỳ đầu Cố định kỳ đầu Thời hạn vay tối thiểu
(theo KUNN)
Lựa chọn 1 8%/năm 3 tháng 6 tháng
Lựa chọn 2 9%/năm 6 tháng 12 tháng
Lựa chọn 3 10,5%/năm 9 tháng 24 tháng
Lựa chọn 4 12%/năm 12 tháng 36 tháng
- Số tiền vay tối đa:
Lên đến 100% trị giá xe mua.
- Thời hạn vay tối đa:
Lên đến 84 tháng
- Tài sản đảm bảo:
Chính xe mua hoặc tài sản khác (bất động sản, giấy tờ có giá,...)
- Điều khoản, điều kiện và thể lệ theo quy định của HDBank từng thời kỳ.