Năm 2019 [ - ]

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 19/03/2019 16:25:00

Công bố QĐ thay đổi chi nhánh Quản lý, tên gọi địa điểm Phòng Giao dịch Tân Bình (thuộc Chi nhánh Gia Định) 06/03/2019 15:00:00

Công bố thông tin Quyết định vv thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Yên Phụ 28/02/2019 12:35:00

Công bố thông tin QĐ tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Trần Hoài Nam 28/02/2019 12:37:00

Thông báo mất sổ cổ phần ngày 20.02.2019 [ - ]

THÔNG BÁO

(Về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông)


Căn cứ đơn cớ mất sổ cổ đông của Bà Nguyễn Thị Yến Anh ngày 14.02.2019;


Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông có tên sau đây:


  1. Họ và tên cổ đông: Nguyễn Thị Yến Anh

    CMND: 023746482

    Số cổ phần sở hữu: 1.968 cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào hoặc thông tin phản hồi, HDBank sẽ xác nhận việc thất lạc và tiến hành các thủ tục tiếp theo, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông trên theo đúng quy định.


Mọi chi tiết liên hệ:
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
Văn phòng Lãnh đạo HDBank
Địa chỉ: Hội sở HDBank, 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (084) 62 915 916 (ext.: 1281 hoặc 1272)


 Trân trọng thông báo./.


Công bố thông tin QĐ tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Lê Thành Trung 19/02/2019 15:00:00

Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 30/01/2019 17:02:00

HDBank công bố chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 4/2018 so với cùng kỳ năm 2017 30/01/2019 16:05:00

HDBank công bố kết luận của Thanh tra Sở tài chính TP. HCM 22/01/2019 15:17:00

Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 cho HDBank 10/01/2019 15:20:00

Năm 2018 [ + ]


Năm 2017 [ + ]


Năm 2015 [ + ]


Năm 2014 [ + ]


Năm 2013 [ + ]


Năm 2011 [ + ]


Năm 2010 [ + ]