[Đăng ngày: 26/10/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) xin thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản là động sản theo hợp đồng thế chấp tài sản số 7131/17/HDĐB-136 ngày 01/06/2017 được ký giữa HDBank với ông Phùng Công Dũng.

Thông tin chi tiết vui lòng xem đính kèm TB Thu giu TSDB - Phung Cong Dung.pdf
[Đăng ngày: 24/10/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) xin thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản là bất động sản theo hợp đồng thế chấp tài sản số 0872/15/HDĐB-047 ngày 16/10/2015 được ký giữa HDBank với ông Đặng Ngọc Thắng và bà Nguyễn Thị Kim Chung để đảm bảo cho khoản vay của Công Ty TNHH Tân Đại An.

Thông tin chi tiết vui lòng xem đính kèm TB Thu giu TSDB - Cty Tan Dai An.pdf
[Đăng ngày: 24/10/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) xin thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản là Bất động sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 710.2012/HDTC ngày 16/06/2012 được ký giữa HDBank với ông Trần Thanh Tùng.

Thông tin chi tiết vui lòng xem đính kèm TB thu giu TSDB - Tran Thanh Tung.pdf
[Đăng ngày: 19/10/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) xin thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản là động sản là xe Honda Civic theo hợp đồng thế chấp tài sản số 0521/15/HDĐB-144 ngày 29/06/2015 được ký giữa HDBank với ông Lê Nguyên Đán.

Thông tin chi tiết vui lòng xem đính kèm TB thu giu TSDB - Le Nguyen Dan_001.pdf
[Đăng ngày: 15/10/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) xin thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản là bất động sản theo hợp đồng thế chấp tài sản số 0009/2015/HDtc-224 ngày 10/04/2015 được ký giữa HDBank với ông Lê Thọ Dũng và bà Lê Thị Ngọc để đảm bảo cho khoản vay của Công Ty TNHH Xây dựng giao thông thủy lợi Tân Sơn.

Thông tin chi tiết vui lòng xem đính kèm TB thu giu TSĐB - Cty Tan Son.pdf
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music