[Đăng ngày: 21/09/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành thu giữ tài sản là Bất động sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 0347A/HDĐB-109 ngày 24/04/2015 và hợp đồng s0347A/HDĐB-109 ngày 24/04/2015 được ký giữa HDBank với ông Nguyễn Văn Vượng và bà Lê Thị  Tuyên.

Thông tin chi tiết vui lòng xem đính kèm TB THU GIU TSBD KH NGUYEN VAN VUONG .pdf
[Đăng ngày: 18/09/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành thu giữ tài sản là Bất động sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 799.2015/HDTC;TP/CC-SCC/HDGD ngày 20/05/2015 và hợp đồng sửa đổi bổ sung ngày 10/07/2015 số 1196.2015;TP/CC-SCC/HDGD được ký giữa HDBank với ông Trương Hồng Hải và bà Nguyễn Hoàng Ánh.

Thông tin chi tiết vui lòng xem đính kèm TB THU GIU TSĐB NGUYEN HOANG ANH.pdf
[Đăng ngày: 13/09/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành thu giữ tài sản là Bất động sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 2937.02/16/HDĐB-194 ngày 25/07/2016 được ký giữa HDBank với ông Lê Anh Tuấn và bà Lã Thu Huyền.

Thông tin chi tiết vui lòng xem đính kèm TB Thu Giu TSĐB CTY Trung Thang.pdf
[Đăng ngày: 11/09/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành thu giữ tài sản là Bất động sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 0198/15/HDĐB-160 ngày 14/04/2015 được ký giữa HDBank với bà Hà Thị Phúc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem đính kèm TB Thu giu TSDB - Ha Thi Phuc.pdf
[Đăng ngày: 31/08/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành thu giữ tài sản là Bất động sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số HP 0058A/2014/HDTC ngày 09/05/2014 được ký giữa HDBank với ông Lê Khắc Hùng và bà Trần Thị Chắt

Thông tin chi tiết vui lòng xem đính kèm TB thu giu TSDB KH Le Khac Hung.pdf
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music