Untitled Document

HDBank vừa được UBND TP. Hồ Chí Minh vinh danh là 1 trong 37 doanh nghiệp đóng góp ngân sách Nhà nước lớn nhất năm 2018. 

Năm 2018, HDBank đã nộp 731 tỷ đồng cho Ngân sách Nhà nước. Theo đó, HDBank tự hào đạt thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố vượt dự toán góp phần tích cực vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước thành phố năm 2018.

Để được vinh danh, doanh nghiệp phải là tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Mức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2018 là tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã thực hiện nộp vào Ngân sách Nhà nước trong năm 2018.

Năm 2018, TP.HCM được giao dự toán thu nội địa tăng đến 28,43% so với năm 2017, cơ bản hoàn thành thu ngân sách trung ương giao với mức thu đạt 378.543 tỉ đồng, bằng 100,47% dự toán.

Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music