HDBank Ha Tinh
• 75 Phan Đinh Phung, ward Bac Ha.
• Tel:0239 3 686 986 - Fax: 0239 3 686 589
HDBank Vung Ang
• Thôn Liên Giang, xã Kỳ Long, H, Kỳ Anh
• Tel:039 3 715 779- Fax:0239 3715 766
HDBank Loc Ha
• 22/12 Hong Lac, X.Thach Chau, ward Loc Ha
Tel: (0239) 3909 566 - Fax: (0239) 6269 888
HDBank Huong Son
• 56 Nguyen Tuan Thien, Khối phố 1, TT Phố Châu, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh
• Tel: (0239) 3909 266 - Fax: (0239) 3515 888 
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.