HDBank Lạng Sơn
•  Số 298 Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn.
• Tel: (0205) 3819 555 - Fax: (0205) 3819 998 
 HDBank Đồng Đăng
•  119 Khu Dây Thép, TT Đồng Đăng, H. Cao Lộc, T. Lạng Sơn
• Tel:(0205) 3908 088 - Fax: (0205) 3892 988 
HDBank Hữu Lũng
Số 10A đường Chi Lăng, khu An Ninh, TT Hữu Lũng, H. Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 
 Tel: (0205) 3909 699 - Fax: (0205) 3808 366
 

 

Các tin khác
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music