Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) xin thông báo về việc xử lý tài sản đảm bảo là bất động sản theo hợp đồng thế chấp tài sản số 1021/2011 ngày 01/04/2011 được ký giữa HDBank với ông Phạm Minh Thắng và bà Vũ Thị Thu Hà.

Thông tin chi tiết vui lòng xem đính kèm TB xu ly TSDB - Pham Minh Thang.pdf
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music