Untitled Document

HDBank sẽ thực hiện chia cổ tức đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 13% bằng tiền mặt vào ngày 05/07/2018.

Sau đợt 1 nhận cổ tức bằng tiền mặt 13% lần này, HDBank sẽ thực hiện chia 22% cổ tức còn lại ngay sau khi hoàn tất sáp nhập PG Bank. 

Năm 2017, HDBank đã thực hiện tốt các chỉ tiêu và kỳ vọng mà cổ đông giao phó và hiện thực hóa kỳ vọng đó là mang cổ tức cao về cho các cổ đông. Tỷ lệ chia cổ của HDBank năm 2017 là mức cổ tức thuộc nhóm ít các ngân hàng chia cao nhất trong khối ngân hàng hiện nay. HDBank là ngân hàng luôn duy trì việc chi trả cổ tức đều đặn qua các năm.

Như vậy, các cổ đông của HDBank đã được hưởng lợi kép: Cổ phiếu tăng khoảng trên 30% (từ mức chào sàn 33.000 đồng lên 43.500 chốt phiên 8/6/2018); đồng thời nhận được cổ tức và cổ phiếu thưởng 35% trong thời gian tới.

Kết thúc quý I/2018, HDBank tăng trưởng ấn tượng với ở hầu hết các chỉ tiêu. Lợi nhuận hợp nhất của HDBank đạt 1.045 tỷ đồng, trong đó HDBank riêng lẻ đạt 851 tỷ đồng tăng 201,8% so với cùng kỳ và đạt 27,5% kế hoạch năm; ROE và ROA (hợp nhất) đạt lần lượt là 21,8% và 1,8%. Nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,22%. HDBank đã phát triển thêm hơn 48.504 khách hàng cá nhân; 700 khách hàng doanh nghiệp, tăng 103% so với cuối năm 2017. Riêng Công ty Tài chính tiêu dùng HDSAISON phục vụ được 3,9 triệu khách hàng, tăng 151,91% so với cùng kỳ.

Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music