Từ 20/08/2013 đến 31/12/2013, HDBank phối hợp với OnePAY triển khai chương trình khuyến mãi dịch vụ Thanh toán trực tuyến qua thẻ HDBank  với nội dung chi tiết như sau:

1. 
Đối tượng áp dụng:
  • Khách hàng là chủ thẻ ghi nợ nội địa HDBank (bao gồm: HDCard, SecuritiesCard, iSmartCard, thẻ liên kết sinh viên,…)
  • Có đăng ký kích hoạt dịch vụ thanh toán trực tuyến.

2.  Nội dung chương trình khuyến mãi:

Tên ĐVNCT

Website

Nội dung chương trình

Thời gian áp dụng

APT TRAVEL

http://apttravel.com

Giảm 10%/ giá trị đơn hàng (trừ vé máy bay)

Từ 20/08/2013

đến 31/12/2013

CHO LON TOUR

http://nhahangaihue.com

Từ 10 - 19 chiếc giảm 10%

Từ 20/08/2013 đến 15/09/2013

Từ 20 - 61 chiếc giảm 15%

Từ 62 - 101 chiếc giảm 20%

Từ 102 chiếc giảm 25%

ASIAN WAY TRAVEL

http://bookhotel.vn

Giảm 5 USD (105,000 VND - Một trăm linh năm nghìn đồng)/ giá trị đơn hàng

Từ 20/08/2013 đến 31/12/2013

HA LINH

http://bus.hlink.vn

Giảm 50% giá vé xe khách Hà Nội – Sapa - Hà Nội, Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội

Từ 20/8/2013 đến 20/11/2013

NACI HOLIDAYS

http://www.naciholidays.com

Giảm đến 4.000.000 VND (Bốn triệu đồng)/ giá trị đơn hàng. Chi tiết tại website

Từ 20/08/2013 đến 31/12/2013

Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music