HDBank Bến Tre
• 257A Đại lộ Đồng Khởi, P. Phú Tâm, tỉnh Bến Tre.
• Tel: (0275) 3696 888 - Fax: (0275) 3696 898
HDBank Ba Tri
• Số 34 Đường 19/5, Kp2, TT. Ba Tri, tỉnh Bến Tre
• Tel:(0275) 3908 858 - Fax:(0275) 3761 762  
HDBank Mỏ Cày Bắc
• 67A Tỉnh lộ 882, Phước Hậu, Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
• Tel:(0275) 3908 758  - Fax: (0275) 3839 090
 
Các tin khác
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music